Процес визнання шлюбу недійсним

                       
Попередня консультація

Наявність підстав для визнання шлюбу недійсним, передбачених ККСЦ, є істотною умовою для ініціації подружнього процесу.

Звернення до канцелярії трибуналу чи до аудиторів, призначених Судовим Вікарієм Апостольського Екзархату на місцях, надає можливість консультації у справі, яку можуть надати компетентні працівники трибуналу, а також підготувати необхідний пакет документів для подання позову.

 
Необхідні документи

Для ініціації судового процесу щодо визнання шлюбу недійсним, до канцелярії трибуналу Апостольського Екзархату разом із позовною заявою (оформленою належним чином, згідно умовами к.1187 ККСЦ) необхідно подати:

 1. Свідоцтво Таїнства Подружжя;
 2. Свідоцтво або рішення суду про цивільне розлучення;
 3. Копію паспорта (перша сторінка, відомості про сімейний стан, відомості про місце проживання);
 4. Список свідків у справі які володіють достатньою інформацією щодо надання показань та їх контактні дані;
 5. Інші документи, представлені стороною, що долучаються до справи, як докази (медичні довідки, заключення, тощо);
 6. Копія квитанції про оплату судових витрат;
 7. Анкету для з’ясування подробиць справи (опитувальник);
 8. Згода на обробку персональних даних.

Усі документи, довідки чи свідоцтва повинні бути представлені в оригіналі, разом із завіреними копіями (у 4-ох примірниках); рукописи повинні супроводжуватися текстовим зразком. 

Документи іноземною мовою повинні бути засвідчені автентичним перекладом.

Про будь які зміни адреси учасників процесу необхідно якомога швидше повідомити канцелярію трибуналу.

              
Стадії розгляду справи у  першій інстанції процесу визнання шлюбу недійсним

Вступна стадія:

 1. Прийняття/відкинення позовної заяви;
 2. Судовий виклик сторін у справі;
 3. Зав’язка спору.

Стадія збору та представлення доказів:

 1. Свідчення учасників процесу;
 2. Подання різного роду документів;
 3. Висновок експерта;
 4. Інші докази (к.1208 ККСЦ).

Стадія доказування:

 1. Ознайомлення сторін з актами справи;
 2. Закриття провадження у справі, представлення захистів та зауважень.

Вирішальна стадія:

 1. Винесення рішення (вироку)у справі. 
 
Апеляційна інстанція
Вирок винесений трибуналом першої інстанції про недійсність подружжя набуває законної сили після того, як минув присікальний термін 15 днів від дня оголошення вироку для подачі апеляції. 

Згідно з кан. 1309 ККСЦ, сторона, яка вважає себе покривдженою вироком чи визнає його несправедливим, а також промотор справедливості і захисник вузла у справах, в яких вимагається їхня присутність, мають право апелювати проти вироку до вищого судді. 

Особи, чиє подружжя було визнане недійсним у передбаченому церковним законодавцем порядку, отримавши відповідне рішення, можуть одружитися і укласти новий церковний шлюб (хіба що це недозволено забороною, про яку сказано у вироку або в декреті, або встановлено місцевим ієрархом).
 
Судові витрати

Судовий збір у справах щодо визнання шлюбу недійсним складається з двох частин:

1.Внеску,  який складають процесуальні витрати.

2.Гонорару адвоката (уповноваженого, постійного захисника), встановленого Трибуналом відповідно до положень Італійської Єпископської Конференції.

Hola